دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی، دی ماه ۱۳۸۷

دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی در تاریخ ۴ دی ۱۳۸۷ توسط ،انجمن فیزیک ایرانانجمن فيزيك ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی