ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

Sixth National Conference on Mining Engineering and Earth Sciences

پوستر ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین

ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انديشكده مطالعات علوم و فناوري اشراق در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین