دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار، شهریور ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار

Second International Conference on the Development of Geography and Tourism and Sustainable Development

پوستر دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار

دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار