کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار

International Conference on Geography and Tourism Development and Sustainable Development

پوستر کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار

کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار