ششمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران، مهر ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران

Sixth International Conference on the Development of Geography and Tourism and Sustainable Development of Iran

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار ایران