سومین همایش ملی مدرسه آینده، آذر ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی مدرسه آینده

The Third national conference of the school of the future

پوستر سومین همایش ملی مدرسه آینده

سومین همایش ملی مدرسه آینده در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدرسه آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدرسه آینده