دومین همایش ملی مدرسه آینده، تیر ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی مدرسه آینده

The Second National Conference of the Future School

پوستر دومین همایش ملی مدرسه آینده

دومین همایش ملی مدرسه آینده در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدرسه آینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدرسه آینده