اولین همایش ملی مدرسه فردا، شهریور ماه 98

اولین همایش ملی مدرسه فردا

The First National Conference on Future School

پوستر اولین همایش ملی مدرسه فردا

اولین همایش ملی مدرسه فردا در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدرسه فردا مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی کنفرانس:

برنامه ریزی درسی و مدارس فردا

مدیریت در مدارس فردا

مشاوره و مدارس فردا

فلسفه تربیتی و مدارس فردا

اقتصاد و مدارس فردا

آموزش عالی و مدارس فردا

روانشناسی و مدارس فردا

جامعه شناسی و مدارس فردا

معماری و مدارس فردا

فناوری  و مدارس فردامقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدرسه فردا