اولین همایش ملی مدرسه فردا، شهریور ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی مدرسه فردا

The First National Conference on Future School

پوستر اولین همایش ملی مدرسه فردا

اولین همایش ملی مدرسه فردا در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدرسه فردا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدرسه فردا