سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران

3rd National Conference on Accounting, Management & Economoics

پوستر سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران

سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران