دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران

The National Conference of accounting, administration and economy

پوستر دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران

دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر گز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران