اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

The First National Conferecne on Accounting and Auditing

پوستر اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرگز در شهر بندرگز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی