دومین همایش علمی پژوهشمند، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دومین همایش علمی پژوهشمند

2nd Researcher scientific Congress

پوستر دومین همایش علمی پژوهشمند

دومین همایش علمی پژوهشمند در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه هرمزگان،آموزش و پرورش فین در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علمی پژوهشمند مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی پژوهشمند