سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

پوستر سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز همايش هاي بين المللي توسعه داتيس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران