نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۴

نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

The First International Iran Food Industry Congress

پوستر نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران

نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايشهاي توسعه ايران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران