پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر، آبان ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

Fifth National Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه گلستان،دانشگاه گلستان- پژوهشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر