سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر

3RD CONFERENCE ON ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY (E-TECH 2017)

پوستر سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه پيام نور استان تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر