سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ماه 96

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر

3RD CONFERENCE ON ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY (E-TECH 2017)

پوستر سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور استان تهران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.Electrical Engineering Topics
 
Communications
  Wireless Communications
  Mobile and Wireless Networking
  Communication Theory
  Signal Processing for Communications
  Communication QoS, Reliability & Modeling
  Next-Generation Networking
  Communication and Information Systems Security
  Antenna Analysis and Design
  Radar Meteorology
  Microwave, Millimeter and Nanometer Components-
   Devices and Circuits
 
Electronics
  Solid-State Circuits and Systems
  Analog and Digital Signal Processing
  Semiconductor Manufacturing & Modeling/Simulation
  Computer Aided Design (CAD)
  Optoelectronics
  Photonics
 
Control
  System Modeling, Simulation and Control
  Artificial Intelligence
  Process Control & Automation
  Networked Control
  Robotics
  Intelligent systems and methods
  Signal Processing
 
 
Power
  Power Electronics
  Smart‐Grid
  Power Quality
  Electrical Machines and Drivers
  Energy Management
  Protection
  Cyber and Physical Security Systems
  Microgrids
  Policy and Economics
  Power System Planning, Monitoring and Control
 
Biomedical Engineering
  Tele-Medicine, Tele-Surgery, Tele-Robotics
  Biomechatronics
  Bioinformatics
  BioMEMS
  Biophotonics
  Bioinstrumentation, Biosensors & Bio-Micro/Nano-
  Technologies
  Biomedical Signal and Image Processing
  Biorobotics
  Healthcare Information Systems & Telemedicine
  Body Area/Sensor Networks
  Bio-inspired, Neuromorphic Circuits and Systems

 

Computer Engineering Topics

Computer Science:
  Artificial Intelligence
  Software Engineering
  Computer Architecture
  IT and ICT Engineering
  Networking Engineering
  Algorithms and Calculations
 
Information Technology:
  Bioinformatics and Scientific Computing
  Computer Graphics and Simulating
  Entrepreneurship and Innovation Management
  Multimedia systems, Game Engines and Animation
  E-Commerce, E-government, E-Learning, E-Business
 
 
 
 
 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر