چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ماه 98

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

Fourth National Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشگاه مخابرات ایران و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.


 چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر (E-Tech 2019)" در اردیبهشت ماه 1398 شمسی در پزوهشگاه مخابرات ایران برگزار خواهد شد. کلیه مراحل کنفرانس از افتتاحیه که با ارائه محققان از جوامع بین المللی، سخنرانان کلیدی، ارائه مقالات، کارگاه های آموزشی و سایر برنامه های کنفرانس تا اختتامیه آن، در دو روز برگزار خواهد شد.

 

ویدئو کنفرانس:

ویدئو کنفرانس خدمتی رایگان برای افرادی است که قصد دارند مقالات خود را به کنفرانس ارسال و به صورت غیابی و از راه دور برنامه های کنفرانس را دنبال نمایند.

(از کشورهای خارجی و یا استان های دیگر)


Electrical Engineering Topics

Communications

� Wireless Communications

� Mobile and Wireless Networking

� Communication Theory

� Signal Processing for Communications

� Communication QoS, Reliability & Modeling

� Next-Generation Networking

� Communication and Information Systems Security

� Antenna Analysis and Design

� Radar Meteorology

� Microwave, Millimeter and Nanometer Components-

   Devices and Circuits

 

Electronics

� Solid-State Circuits and Systems

� Analog and Digital Signal Processing

� Semiconductor Manufacturing & Modeling/Simulation

� Computer Aided Design (CAD)

� Optoelectronics

� Photonics

 

Control

� System Modeling, Simulation and Control

� Artificial Intelligence

� Process Control & Automation

� Networked Control

� Robotics

� Intelligent systems and methods

� Signal Processing

Power

� Power Electronics

� Smart‐Grid

� Power Quality

� Electrical Machines and Drivers

� Energy Management

� Protection

� Cyber and Physical Security Systems

� Microgrids

� Policy and Economics

� Power System Planning, Monitoring and Control

 

 

Biomedical Engineering

� Tele-Medicine, Tele-Surgery, Tele-Robotics

� Biomechatronics

� Bioinformatics

� BioMEMS

� Biophotonics

� Bioinstrumentation, Biosensors & Bio-Micro/Nano-

  Technologies

� Biomedical Signal and Image Processing

� Biorobotics

� Healthcare Information Systems & Telemedicine

� Body Area/Sensor Networks

� Bio-inspired, Neuromorphic Circuits and Systems

 

 

Computer Engineering Topics

 

Computer Science:

� Artificial Intelligence

� Software Engineering

� Computer Architecture

� IT and ICT Engineering

� Networking Engineering

� Algorithms and Calculations

Information Technology:

� Bioinformatics and Scientific Computing

� Computer Graphics and Simulating

� Entrepreneurship and Innovation Management

� Multimedia systems, Game Engines and Animation

� E-Commerce, E-government, E-Learning, E-Businessمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر