چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر، خرداد ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

Fourth National Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با همكاري پژوهشگاه مخابرات ايراناداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان سمنان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر