کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

International Conference on Educational Sciences, Psychology, Counseling, Education and Research

پوستر کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش

کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش