پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط، آبان ماه ۱۳۹۵

پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط

Fifth National Conference on Geographic Space, experimental approach Environmental Management

پوستر پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط

پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۵ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر - مركز تحقيقات پژوهش هاي كاربردي علوم زيست محيطي - موسسه آموزشي البرز در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی فضای جغرافیایی،رویکرد آزمایشی،مدیریت محیط