همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط، آبان ماه ۱۳۸۹

همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط

National Conference on Geographical Space, Landscaping Approach, Environmental Management

پوستر همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط

همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط