سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط، مهر ماه ۱۳۹۰

سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط

پوستر سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط

سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی، مدیریت محیط