سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

3rd national conference on employment and higher education system

سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط ،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور