دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور