دومین کنفرانس نیروگاههای برق

دومین کنفرانس نیروگاههای برق

2nd Electric Power Generation Conference

دومین کنفرانس نیروگاههای برق در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس نیروگاههای برق