چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

Conference scientific findings of modern management science, entrepreneurship and education Iran

پوستر چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین - انجمن علمی تخصص عمران و معماری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.محورهای همایش:

 مدیریت:
 - مدیریت دولتی
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت صنعت
- مدیریت آموزشی
- مدیریت اجرایی
- مدیریت ورزشی
- مدیریت استراتژیک
-  مدیریت رسانه ای
- مدیریت زمان
-   مدیریت تکنولوژی
-   مدیریت فناوری اطلاعات
-   مدیریت شهری
-   مدیریت امور فرهنگی
-   مدیریت مالی
-   مدیریت کارآفرینی
-   مدیریت MBA
-   مدیریت آموزش عالی
-   مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
-   مدیریت کشاورزی و محیط زیست
-   مدیریت ریسک
-   مدیریت انرژی
-   مدیریت و برنامه ریزی
-   مدیریت بحران
-   مدیریت پدافند غیرعامل
-   مدیریت علوم اجتماعی
-   مدیریت انتظامی
-  مدیریت امور دفاعی
-  مدیریت و توسعه پایدار
-   مدیریت ثبت اسناد و املاک
-   مدیریت جهانگردی
-   مدیریت اطلاعات
-   مدیریت کتابخانه ای
-   مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
-   مدیریت تولید و عملیات


کارآفرینی (مدیریت کسب و کار)
-     کارآفرینی و کسب و کار جدید
-       کارآفرینی و فن آوری
-      کارآفرینی و گردشگری
-       کارآفرینی و خدمات کشاورزی
 -      کارآفرینی و فناوری اطلاعات   
 -       کارآفرینی  سازمانی
-     کارآفرینی-  MBA
-     کارآفرینی  بین الملل
-     کارآفرینی در بخش عمومی
-   کارآفرینی  توسعه
-   کارآفرینی  آموزش عالی
 
   آموزش و ترویج کارآفرینی  
 -   کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی
-   کارآفرینی و اقتصاد
-   کارآفرینی و مشاغل خانگی
-    کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین
-   ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی.
-  مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
-   کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار.
-   کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فن آوری.
-   دیگر مباحث آزاد در مورد کارآفرینی

 آموزش:
-       بررسی آسیب های زیرساختی و فرآیندی آموزش
-       پیامدهای عدم نیاز سنجی مناسب و بهنگام در آموزشهای سازمانی
-      چالشها و نقایص برنامه ریزی آموزش سازمانی و اثرات آن بر کیفیت آموزشها
-      علل مقاومت مدیران ارشد برای سرمایه گذاری در آموزشهای سازمانی کارکنان
-      مزایا و معایب برونسپاری آموزشهای سازمانی کارکنان
-     مزایا و موانع برنامه ریزی  آموزشهای سازمانی مطابق با استانداردهای جهانی
-     علل و عوامل عدم تطابق برنامه های آموزشی با اهداف و استراتژیهای سازمانی
-     نظام آموزشی،دستورالعملهای اجرایی و نقش آنها در کیفیت آموزشهای سازمانی
-    بررسی اولویت های سرمایه گذاری آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی
-   آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی
-   مدلهای کاربردی در آسیب زدایی از آموزشهای سازمانی
-   آموزش اثربخش و اثربخشی آموزشی در صنایع و سازمانهای کارآفرین
-   نقش فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش
-   نوآوری و خلاقیت و آشنایی با تکنیکهای نوین آموزش
-   اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد
-   آشنایی با مدلهای تعالی و استانداردهای آموزشی در سازمانهای یادگیرنده
-   متدولوژی‌پایش‌عملکرد مجریان ‎و پیمانکاران‌ آموزش ‌در سازمانها و بنگاههای‌ اقتصادی
-   اخلاق حرفه ای و کاربرد دانش روانشناسی یادگیری در مراکز آموزشی
-   جایگاه‌فرایندآموزش‌‌ درپرورش وارتقاء شایستگی های منابع انسانی در سازمانها
-   نظام آموزشی و راهبردهای استفاده از آموزش غیر مستقیم مبتنی بر منابع
-   دیگر مباحث آزاد در مورد آموزشمقالات پذیرش شده در چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران