اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

پوستر اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران  با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، توسط انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین برگزار خواهد شد.

 

محورهای کنفرانس:

مدیریت:
 
- مدیریت دولتی
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت صنعت
- مدیریت آموزشی
- مدیریت اجرایی
- مدیریت ورزشی
- مدیریت استراتژیک
-  مدیریت رسانه ای
-  مدیریت زمان
-  مدیریت تکنولوژی
-  مدیریت فناوری اطلاعات
-  مدیریت شهری
-  مدیریت امور فرهنگی
-  مدیریت مالی
- مدیریت کارآفرینی
- مدیریت MBA
-  مدیریت آموزش عالی
- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
-  مدیریت کشاورزی و محیط زیست
-  مدیریت ریسک
-  مدیریت انرژی
-  مدیریت و برنامه ریزی
- مدیریت بحران
-  مدیریت پدافند غیرعامل
-  مدیریت علوم اجتماعی
-  مدیریت انتظامی
-  مدیریت امور دفاعی
-  مدیریت و توسعه پایدار
-  مدیریت ثبت اسناد و املاک
-  مدیریت جهانگردی
-  مدیریت اطلاعات
-  مدیریت کتابخانه ای
-  مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
-  مدیریت تولید و عملیات

کارآفرینی (مدیریت کسب و کار)
-  کارآفرینی و کسب و کار جدید
-  کارآفرینی و فن آوری
- کارآفرینی و گردشگری
- کارآفرینی و خدمات کشاورزی
- کارآفرینی و فناوری اطلاعات   
- کارآفرینی  سازمانی
-  کارآفرینی-  MBA
- کارآفرینی  بین الملل
- کارآفرینی در بخش عمومی
- کارآفرینی  توسعه
- کارآفرینی  آموزش عالی
- آموزش و ترویج کارآفرینی  
-  کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی
- کارآفرینی و اقتصاد
- کارآفرینی و مشاغل خانگی
- کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین
- ارتباط کارآفرینی با رشته های مختلف دانشگاهی.
- مبانی نظری و تجربی در مورد کارآفرینی و رشته های دانشگاهی.
- کارآفرینی و نقش آن در توسعه پایدار.
- کارآفرینی در حوزه های مختلف دانش و فن آوری.
- دیگر مباحث آزاد در مورد کارآفرینی

 آموزش:
-  بررسی آسیب های زیرساختی و فرآیندی آموزش
-  پیامدهای عدم نیاز سنجی مناسب و بهنگام در آموزشهای سازمانی
-  چالشها و نقایص برنامه ریزی آموزش سازمانی و اثرات آن بر کیفیت آموزشها
-  علل مقاومت مدیران ارشد برای سرمایه گذاری در آموزشهای سازمانی کارکنان
-  مزایا و معایب برونسپاری آموزشهای سازمانی کارکنان
-  مزایا و موانع برنامه ریزی  آموزشهای سازمانی مطابق با استانداردهای جهانی
-  علل و عوامل عدم تطابق برنامه های آموزشی با اهداف و استراتژیهای سازمانی
-  نظام آموزشی،دستورالعملهای اجرایی و نقش آنها در کیفیت آموزشهای سازمانی
-  بررسی اولویت های سرمایه گذاری آموزشی برای سطوح مختلف سازمانی
- آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی
-  مدلهای کاربردی در آسیب زدایی از آموزشهای سازمانی
-  آموزش اثربخش و اثربخشی آموزشی در صنایع و سازمانهای کارآفرین
-   نقش فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش
-  نوآوری و خلاقیت و آشنایی با تکنیکهای نوین آموزش
-  اهمیت سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد
-  آشنایی با مدلهای تعالی و استانداردهای آموزشی در سازمانهای یادگیرنده
-  متدولوژی‌پایش‌عملکرد مجریان ‎و پیمانکاران‌ آموزش ‌در سازمانها و بنگاههای‌ اقتصادی
-  اخلاق حرفه ای و کاربرد دانش روانشناسی یادگیری در مراکز آموزشی
-  جایگاه‌فرایندآموزش‌‌ درپرورش وارتقاء شایستگی های منابع انسانی در سازمانها
-  نظام آموزشی و راهبردهای استفاده از آموزش غیر مستقیم مبتنی بر منابع
-  دیگر مباحث آزاد در مورد آموزش

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران