همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار، دی ماه ۱۳۹۵

همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار

پوستر همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار

همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی خاوران،موسسه آموزش عالي خاوران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مهندسی برق، الکترونیک، پزشکی و سرزمین پایدار