همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۳

همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار

National Conference on Electrical Engineering, Telecommunications and Sustainable Development

پوستر همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار

همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،موسسه اموزش عالي خاوران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار