ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی، مهر ماه 99

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی

Sixth National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی

ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیروان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس :

اقتصـاد

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

اقتصاد سنجی

کاربردهای اقتصاد سنجی

اقتصاد کاربردی

مدیریت اقتصاد

اقتصاد بازرگانی

اقتصاد عمومی و دولتی

علوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

اقتصاد انرژی

اقتصاد محیط زیست

برنامه ریزی اقتصادی

MBA - تبلیغات و بازاریابی

مدیریت مهندسی مالی و تحلیل اقتصادی

اقتصاد تحریم

مدلسازی اقتصادی

تجارت بین الملل

رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی

اقتصاد ایران

اقتصاد سلامت

حقوق اقتصادی

بانکداری

تولید و مدیریت مالی

اقتصاد شهری

نظام های اقتصادی

رشد اقتصادی

اقتصاد سنجی

اقتصاد سرمایه گذاری

اقتصاد گردشگری و توریسم

کارآفرینی ، اشتغالزایی و درآمدزایی

اقتصاد پول و بانکداری

راهکارهای توسعه مناطق آزاد

اقتصاد صنعتی و بازرگانی

اقتصاد حمل و نقل

اقتصاد نفت و گاز

اقتصاد بین الملل و تجارت

اقتصاد دانش بنیان و ارتباط صنعت ، دانشگاه و جامعه

آموزش، تجارت و اقتصاد

اخلاق تجارت و کسب و کار

قانون تجارت، حقوق و اقتصاد

راهکارهای توسعه مناطق آزاد

اقتصاد سلامت رفتاری

اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

تجارت جهانی

تجارت الکترونیک

رشد و توسعه اقتصادی

آمارشناسی تجارت / اقتصاد سنجی

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

اقتصاد در شرایط تحریم

اقتصاد و مدیریت ورزشی

اقتصاد محیط زیست و تجارت

اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی

توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی

ارزشگذاری اقتصادی محیط زیستی

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

توزیع درآمد و عدالت اقتصادی

تئوری اقتصادی و مسائل سیاسی

بازارهای مالی

تئوری های سرمایه گذاری

اقتصاد ، سرمایه گذاری و تولید ملی ؛ فرصت ها و چالش ها

مولفه های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی

شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی

فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار ، سرمایه گذاری ، تولید ، مصرف و…)

اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بهبود فضای کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی

کسب و کارهای خانوادگی

ارزش گذاری اقتصادی تالابها

ارزش گذاری اقتصادی مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی

ارزش گذاری اقتصادی پسماندهای قابل بازیافت

ارزشگذاری اقتصادی عملکرد محیط زیستی صنعت

بررسی خسارت های تغییر اقلیم

گردشگردی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی

مالیات

اقتصاد و بازاریابی گردشگری

گردشگری، اشتغال و توسعه کارآفرینی

اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار

گردشگری وتولید ناخالص ملی و داخلی

سرمایه گذاری و تامین مالی در گردشگری پایدار

و سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد

 

 

حسـابداری

 

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت

ارزیابی استاندارد های بین المللی

حسابداری تلفیقی

حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

تولید و حسابداری مدیریت

یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

روش های تأمین مالی در سازمانها

لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

ارزش افزوده و گزارشگری مالی

اخلاق در حسابداری و حسابرسی

مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

کاربرد اینترنت در حسابداری

سیستم های اطلاعات حسابداری

حسابداری مدیریت و مدیریت قیمت تمام شده

مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در فضای کسب و کار

حسابداری مدیریت و نقش آن در بحرانهای مالی و اقتصادی

حسابداری مدیریت و اصلاح الگو مصرف منابع مالی

ضرورت حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

حسابداری مدیریت و بودجه ریزی عملیاتی

حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد

ابزار و تکنیک های حسابداری مدیریت

هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت

برنامه ریزی و بودجه ریزی شناور

محاسبه و قیمت تمام شده کالا و خدمات

آموزش حسابداری،تحقیقات بازار سرمایه

حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکت ها

نقش حسابداری در تحول اقتصادی

چالش های توسعه حسابداری و حسابرسی در ایران

نقش حسابداری و حسابرسی در بهبود نظام مالیاتی کشور

حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن

حسابداری ارزشی

حسابداری دولتی و پاسخگویی

نظریه پردازی در حسابداری

اخلاق حرفه ای در حسابداری

حسابداری تلفیقی

حسابداری سرمایه فکری

حسابداری محیط زیست

حسابداری و نظام راهبری شرکت ها

حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان

حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه

حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی

نظارت و ضفافیت در اطلاعات مالی، برنامه ریزی و کنترل در بخش عمومی

استانداردهای بین المللی حسابداری (IAS) و استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه

اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

کاربرد روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت

نقش حسابداران در دوران پساتحریم

آموزش حسابداری و تدوین منابع علمی

حسابداری مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار

کنترل های بخش عمومی و گذر از سیستم نقدی به تعهدی

جایگاه بازارهای مالی در توسعه پایدار و نقض حسابداری

تحقیقات تجربی حسابداری و حسابرسی در بازارهای مالی

ارزش افزوده و گزارشگری مالی

تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

نوآوری های مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

روش های هزینه یابی در حسابداری مدیریت

حسابداری اجتماعی

اثربخشی گرایشات حسابداری

یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

لزوم به کار گیری تفکرات نوین در میان تصمیم گیرندگان و تدوین کنندگان

قوانین و استانداردها

اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی

مهندسی مالی، رویکردها و چالش ها و تحقیقات کاربردی

تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی همچون نفت

استانداردهای حسابداری و حسابرسی

روش های تامین مالی در سازمان ها و دانشگاه ها

نوآوری های مالی در حوزه حسابداری

کاربرد اینترنت در حسابداری

نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی

مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

حسابرسی و چالش های پیش رو

تئوری های حسابداری و چارچوب نظری

ارزیابی استاندارد های بین المللی

نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

نقش حسابداری در تحول اقتصادی

سیستم های اطلاعات حسابداری

و سایر موضوعات مرتبط با حسابداری

 

 

 

امور بانکی

-بازیگران جدید (فین‌تک و (...

-ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید(

-بانکداری باز

-بانکداری دیجیتال

-بانکداری بدون شعبه

-بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

-یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

-تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

-بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

-خدمات پرداخت

-پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز (Micro Payment)

-خدمات تجمیع

-پرداخت ‌سازی (Payment Initiation)

-پرداخت یاری (Payment Facilitator)

-پرداخت همراه

-کارت‌های اعتباری

-استقراض فرد به فرد

-تأمین مالی انبوه (Crowd Funding)

-پول‌های رمزی

-حساب یاری (Account Information Services)

-بلاک‌چین

-پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

-استانداردهای پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاری (Tokenization)

-اینترنت اشیاء

-واقعیت مجازی

-هوش مصنوعی

-فناوری نظارتی(RegTech)

-چارچوب‌های اقتصادی جدید  (PSD2 و...)

-استانداردهای IFRS و XBRL

-مدیریت ریسک

-سیستم‌های نظارتی رگولاتور

-سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

-چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

-استانداردهای امنیتی

-نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

-سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

-مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

-امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

-کلان داده‌ها

-داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

-بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره (Omni-Channel)

-راه حل ها و مدل های بانکداری الکترونیکی :

Core Banking

Internet Banking

SMS Banking

ATM

Web kiosk

RFID

POS

Pin Pad

Telephone Banking

Back and front office automation

And …

-راه حل های پرداخت الکترونیکی :

e-Money

e-check

Debit cards

Credit Cards

Smart Cards

And…

امنیت در بانکداری الکترونیکی :

CA

Web security

Network security

Physical security

Security Architecting

Hardware Security Device and Solution

Software Security Device and Solution

And...

-مدیریت بانکداری الکترونیکی :

e- CRM

ERP

e-Investment

e-advertisement

R Management in e-banking

e-Marketing for e-banking

Customizing services by e-banking

Project Management

Quality Management

Strategic Management in e-banking

And…

-چالش های قانونی و قضایی در بانکداری الکترونیکی

چالش های قوانین حقوقی موجود و نیازهای آتی

امور قضایی در بانکداری الکترونیکی

آموزش و فرهنگ سازی :

راهکارهای اطلاع رسانی عمومی در مورد فناوری های جدید بانکی

آموزش منابع انسانی در بانکداری الکترونیکی

تبلیغات و بانکداری الکترونیکی

-بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی

بانکداری اسلامی در کشورهای غیراسلامی

الگوی تأمین مالی، تجهیز منابع و خدمات بانک­ها

نوآوری­ها در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

شیوه ­های تعامل نظام بانکداری

ساختار درآمدی جدید بانک‌ها (مدل‌های کسب و کار جدید)

بانکداری باز

بانکداری دیجیتال

بانکداری بدون شعبه

-بانکداری اجتماعی و بانکداری شناختی

-یکپارچه‌سازی کسب و کارهای مختلف مالی

-تاثیر فناوری بر کارایی بانک‌ها

-بررسی ابعاد اقتصادی تحولات جدید در بانکداری الکترونیک

-پرداخت‌های برون خطی و مدیریت پرداخت‌های ریز

-خدمات تجمیع

-پرداخت ‌سازی

-پرداخت یاری

-پرداخت همراه

کارت‌های اعتباری

-استقراض فرد به فرد

-تأمین مالی انبوه

-پول‌های رمزی

حساب یاری

-بلاک‌چین

-پرداخت‌های نزدیک و پرداخت‌های همراه

استانداردهای پرداخت EMV,PCI

-نشان‌گذاری (Tokenization)

اینترنت اشیاء

-واقعیت مجازی

هوش مصنوعی

استانداردهای IFRS و XBRL

-مدیریت ریسک

-سیستم‌های نظارتی رگولاتور

-سیستم تشخیص (تقلب و مبارزه با پولشویی)

-چارچوب‌های مدیریت امنیت اطلاعات

-استانداردهای امنیتی

-نوآوری و فناوری‌های جدید در حوزه امنیت

سرویس‌های مدیریت شده‌ی امنیت

مدیریت حوادث امنیتی در شبکه‌ی بانکی

-امنیت در پرداخت‌ در بستر‌های جدید مثل IOT و پایانه‌های فروش سیار

-کاربردهای هوش امنیتی در شبکه بانکی

-کلان داده‌ها

-داده‌کاوی و هوش تجاری (BI)

-بازاریابی از طریق کانال‌های همه‌کاره( (Omni-Channel

و سایر موضوعات مرتبط با امور بانکی

محورهای کلی بخش مدیریت

- مدیریت و تکنیک های بهینه سازی

- مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی

-رهبری و رفتار سازمانی

-مدیریت تولید، فرایند و عملیات

-مدیریت راهبردی

-مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک و رقابت

-مدیریت منابع انسانی

-مدیریت مالی

- مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه

- مدیریت بازار

- اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت

- حاکمیت سازمانی، اخلاق و مسئولیت اجتماعی

- مدیریت بهبود کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری

- مدیریت عمومی

-و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای مدیریت

محورهای کلی بخش حسابداری

- سیستم های اطلاعات حسابداری

-نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه

-اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها

-کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

-تولید و حسابداری مدیریت

-یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری

-استانداردهای حسابداری و حسابرسی

-روش های تأمین مالی در سازمانها

-لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی

- نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری

- کاربرد اینترنت در حسابداری

- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها

- تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴

- تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه

- نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی

- ارزش افزوده و گزارشگری مالی

- اخلاق در حسابداری و حسابرسی

-مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران

و تمامی زیرمحورهای مرتبط با محورهای حسابداری
پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری مرتبط با همایش