سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی، بهمن ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی

Third National Conference on Applied Research in Electrical, Computer and Medical Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی  در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی

سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی