دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر

National Congress for the Development of New Research in Electrical and Computer Engineering

پوستر دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر

دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام،مؤسسه آموزش عالي وحدت در شهر تربت جام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر