دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت

The second national conference of applied studies in education processes

پوستر دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت

دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت