سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، مرداد ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

03rd International Conference on eBanking

سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ توسط ،موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی