دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، مرداد ماه ۱۳۸۷

دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

2nd eBanking Summit

دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۸۷ توسط ،دبيرخانه فرهنگ سازي بانكداري الكترونيكمركز توسعه اطلاعات كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی