اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی

1st International Conference on eBanking

اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط ،موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی