ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

The sixth conference and exhibition of Iran Dam and Tunnel

پوستر ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

ششمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،موسسه غيرتجاري هنري نشر فن آريا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.