دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، مهر ماه 91

دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

دومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط موسسه غیرتجاری هنری نشر فن آریا در شهر تهران برگزار گردید.


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این همایش، اصلی‌ترین چالش‌های امروز سدسازی و تونل‌سازی کشور از دیدگاه‌های فنی و مدیریتی، مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهای اجرایی جمع‌بندی ، مستندسازی و ارایه آن به سازمان‌های مجری و نهادهای اجرایی و قانون‌گذار پیگیری  می شود.

گفتنی است نتیجه نهایی داوری اصل مقالات تا تاریخ دهم مهرماه 91 در وب سایت همایش قرار می گیرد.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 5-88979251 تماس حاصل نمایند