سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

3th Dam & Tunnel Conference and Exhibition

پوستر سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران

سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۳ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۳ توسط شرکت نشر فن آریا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

بخش سد:
 مسائل مهندسی در توسعه سدها
    - فناوری های پیشرفته در احداث سدها
    - جنبه‎های مهندسی در ایمنی سدها
    - ضوابط سیلاب طرح و تاثیر آن بر طراحی سرریز 
    - ابزار دقیق برای سدهای در دست بهره برداری

 مدیریت منابع آب و سدها
   - نیاز به سد، آمایش سرزمین، طرح جامع و گزینه بهینه تامین آب
   - مهندسی دوباره در پروژه های سدسازی و بهره وری آن ها ( آیا آن چه فکر می شد عمل شد؟ )
   - رسوب در مخازن، مدیریت مخزن و حفظ ظرفیت مفید آن
   - بهره برداری بهینه در سازمان و اجرا
   - کیفیت آب مخزن

بخش تونل:
   - تونل های ترافیکی و تأسیساتی شهری
   - چالش‎های تونل های انتقال آب
   - تونل های بلند و زلزله 
   - نوسازی و استفاده مجدد از دستگاه‎های TBM
   - نوآوری در تونل‎سازی متداول
   - نوآوری در مواد و ماشین آلات
   - عملیات، بهره برداری، پایش، تعمیر، نگهداری و نوسازی تونل‎ها
   - میکرو تونلینگ، پایپ جکینگ، HDD
   - روش‎های آب بندی تونل‎ها

بخش عمومی:
    - جنبه های زیست محیطی و اجتماعی 
    -  چالش‎های اقتصادی؛ تحریم‎ها و راهکارهای مقابله
    - تامین مالی در طرح های سدسازی و تونل سازی توسط بخش خصوصی
    - ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
    - مدیریت ریسک و ارزشمقالات پذیرش شده در سومین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران