سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران

3rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)

پوستر سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران