دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، شهریور ماه ۱۳۹۰

دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)

دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران