سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

Third National Conference on Social Injuries

پوستر سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی