اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

The first national conference on social problems

پوستر اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبيل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

        مفاهیم و مبانی نظری در حوزه آسیب های
        نقش و کارکردهای روانشناسی در آسیب های اجتماعی
        مطالعات تطبیقی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی
        پیشگیری انتظامی از آسیب های اجتماعی
        محور ویژه (آسیب های اجتماعی در استان اردبیل)
        توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
        آسیب شناسی اعتیاد، آسیب های نوپدید(ماهواره و شبکه های مجازی...) طلاق، جرم، سرقت و سایر