دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، مهر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

Second National Conference on Social Injury

پوستر دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی