دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، مهر ماه 98

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

Second National Conference on Social Injury

پوستر دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی مراجعه فرمایید.


محورهای اصلی کنفرانس

مفاهیم ومبانی نظری در حوزه آسیب های اجتماعی

مدل های تبیین آسیب های اجتماعی

شیوع شناسی انواع آسیب های اجتماعی

نقش و کارکردهای مشاوره و روانشناسی در آسیب های اجتماعی

مطالعات تطبیقی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

پیشگیری انتظامی از آسیب های اجتماعی

توانبخشی و نقش مدرسه و خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی

آسیب های نوپدید ( ماهواره و شبکه های مجازی...)

مداخله و پیشگیری در طلاق، اعتیاد، خودکشی، ایدز، جرم، سرقت، ازدواج سفید، روابط فرا زناشویی و سایر آسیب های اجتماعی

نقش ورزش در سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

محورهای ویژه (آسیب های اجتماعی در استان اردبیل )مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی