سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

The 3 rd International Conference of the Humanities and Cultural Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی