دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، خرداد ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

The International Congress of the Humanities and Cultural Studies

پوستر دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی