دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

The International Congress of the Humanities and Cultural Studies

پوستر دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ توسط مرکز توانمندسازی مهارتهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


  محورهای کنگره:

علوم انسانی:
 
1.      الهیات و معارف اسلامی
2.      الگوهای ایرانی اسلامی
3.      علوم اقتصادی و توسعه
4.      زبان شناسی و آموزش
5.      جغرافیا و برنامه ریزی
6.      زبان و ادبیات فارسی
7.       علوم قرآن و حدیث
8.       آموزش و پرورش
9.       مشاور و راهنمایی
10.    علوم  حسابداری
11.  علوم روانشناسی
12.    علوم اجتماعی
13.    تاریخ و تمدن
14.  علوم مدیریت
15.    علوم رفناری
16.    علوم سیاسی
17.    فقه و حقوق
18.    علوم تربیتی
19.    انسان و هنر
20.    دیگر مباحث
 
 مطالعات فرهنگی:
1.      موانع و مشکلات فرهنگی جامعه
2.       مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
3.       فرهنگ کار و کارآفرینی
4.      تربیت اخلاقی و فرهنگی
5.      الگوهای فرهنگی پایدار
6.      فرهنگ اقتصاد مقاومتی
7.      تعلیم و تربیت  اسلامی
8.       جامعه شناسی فرهنگی
9.       سبک زندگی اسلامی
10.  فرهنگ و اندیشه دینیمقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی