کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، آبان ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

International Congress of the Humanities and Cultural Studies

پوستر کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۵ توسط ،مركز توانمندسازي مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی