سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، آذر ماه ۱۴۰۲

سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

The third national conference of child and adolescent clinical psychology

پوستر سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان