دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، مهر ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

The Second National Conference on Clinical Psychology of Children and Adolescents

پوستر دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان

دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان