همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده، اسفند ماه ۱۳۷۹

همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده

A Practical Approach Based on National and Regional Unaccounted for Water Studies

همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۷۹ توسط ،شركت آب و فاضلاب استان يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش آموزشی تخصصی آب بحساب نیامده