سومین همایش ملی فقه، حقوق و علوم اسلامی، اسفند ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی فقه، حقوق و علوم اسلامی

The third national conference of jurisprudence, law and Islamic sciences

پوستر سومین همایش ملی فقه، حقوق و علوم اسلامی

سومین همایش ملی فقه، حقوق و علوم اسلامی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دایمی همایش در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی فقه، حقوق و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی فقه، حقوق و علوم اسلامی